Doğa AYDIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararasi İlişkiler bölümünde lisans öğrencisiyim. Tarih ve siyaset başta olmak üzere tüm sosyal bilimlere ilgiliyim.

Sicariiler ve Terörizm

Geçmişten günümüze birçok kavram gerek derecelendirme gerekse içeriği açısından değişikliğe uğramıştır. Bu yazıda terörizm kavramının ne denli bir değişikliğe uğradığı ve yapılan eylemler doğrultusunda tarihin ilk teröristleri olarak anılan Sicariilerin bu terör tanımına uyup uymadığını ele alacağız. Tanım ve Tarihçe Latince’de ‘’terreo’’ olarak başlayıp anlamını Fransızca hali olan ‘’terreur’’ ile kazanmış olan bu kavram, en […]Daha fazla oku