Merve YILMAZ

ODTÜ İktisat bölümü lisans öğrencisi. Sanatı ve rakamları sever, onları yaşar. Aynı zamanda piyano çalıp şarkı söyler.

İklim felaketi Homo sapiens’in sonunu getirebilir mi?

Son 200 yıldır insanlık olarak, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde doğayı tahribata uğratıyoruz. Öyle ki, bu tahribatın doğurdukları artık geri döndürülemez olduğundan yeni bir jeolojik çağa girmiş bulunmaktayız: Antroposen. Bir diğer deyişle, insan davranışlarının çevre ve iklim üzerinde dominant faktör olduğu çağ. Ne zamandır Antroposen’deyiz? İlk defa Paul Crutzen, 2000 yılında Meksika’da katıldığı bir […]Daha fazla oku

Elmanın Günahından Günümüze: Mizojininin Evrimi

Mizojini Yunanca kadın düşmanı anlamına gelen “misogynia” kelimesinden gelir. Misogynia, sırasıyla nefret etmek ve kadın manasında “misein” ve “gyne” sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Sosyolog Allan G. Johnson ise mizojini kavramını “Kadından sadece kadın olduğu için nefret edilmesi.” şeklinde tanımlar. Kaynak: https://www.theguardian.com/technology/2016/may/25/yvette-cooper-leads-cross-party-campaign-against-online-abuse Binlerce yıldır sürüp giden eril hegemonyası içerisinde kadınlar; önce şeytanla özdeşleştirilmiş, daha sonra “cadı” […]Daha fazla oku

Afetlerde Kadın Olmak

Afetler, toplumun tüm bireylerinin yaşamına dokunan, bir diğer deyişle toplum hafızasına kazınan makro ölçekli etkilere sahiptir. Öyle ki afetlerin yalnızca insanlar üzerinde değil, o bölgede bulunan hayvanlar ve bitkiler gibi diğer canlılar üzerinde de yıkıcı etkileri bulunur. Peki, afetlerin bahsi geçen yıkıcı etkilerinden kimler daha fazla etkilenir? Böylesi devasa sonuçlara sahip olayların o bölgede yaşayan […]Daha fazla oku

Yeni Normalde Kadın Olmak

Covid-19 pandemisinin insan yaşamının hemen her alanını derinden etkilediği ve değiştirdiği, bu değişimlerin de uzun süre bizlerle kalacağı artık yadsınamaz bir gerçek. Gözler önünde olmayan ya da fark edilmeyen bir diğer gerçek ise kadınların ve erkeklerin pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal krizlerden eşit şekilde etkilenmediği. Evde Artan Paylaşımsız İş Yükü Çalışmayan kadın yoktur, sadece yaptığı iş […]Daha fazla oku

Akademi’den 3. Kuşak Üniversitelere

Üniversite, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun.” olarak tanımlanır. Etimolojik Köken Etimolojik olarak kökeni Latince “universus” kelimesine dayanmaktadır. Kelimenin kökeninin Latince olmasının sebebi üniversiteye temel oluşturan organizasyonların, kurumların yahut oluşumların […]Daha fazla oku