Biz Kimiz?

            Hayat insanların kaçınılmaz olarak içinde bulunduğu bir yolculuktur. Bu yolculuk ise belirli, belirsiz ve hatta keşfedilmemiş yolları içeren bir maceradır. Bizler ise yolculuğu daha anlamlı kılmak adına çaba gösteren bir avuç genç insanız. Katıldığımız bu hayat kervanında hem insanlara bilmedikleri yollarda bir rehber olmak hem de cahili olduğumuz yolların rehberini bulmak adına burada buluştuk. Burada fikrini beyan eden herkesin günden güne artan ve daha da artmasını arzuladığımız ortak serveti ise düşünmeye ve düşünceye verilen kıymet. Bu insanlar hazine sandığının üstünde oturmayı tercih etmeyip onu sizlerle paylaşarak işlemekten ve çoğaltmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Sizlerden de hatalarımızı ve doğrularımızı bu amaca istinaden değerlendirmenizi bekliyoruz.

Etik ve Değerler

           Gazete Agora 2020 yılının Haziran ayı itibariyle özgün içerikleriyle yayın hayatına geçmiş özgür düşünceyi benimseyen bir düşünce platformudur. Tüm yazarlar, bilimin ve bilimsel doğrunun önderliğini, fikirlerin hür ifadesiyle insanın ve onun emeğinin değerini önceleyen değerler bütününü ve ahlakını benimser. Bilimin ve doğrunun paylaşılması için girdiğimiz bu yolda, yazarlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini takip etmekle görevlidir. Üretilen içeriklerin yanı sıra, hiçbir yazar üslubu ile herhangi bir ırkı, dini, etnik kökeni, yaş grubunu, cinsiyeti ve cinsiyet kimliğini doğrudan veya dolaylı olarak yargılayamaz, küçük düşüremez veya hedef gösteremez.

            Bilimin ve fikrin hür bir şekilde yayılmasını hedefleyen bir online düşünce platformu olarak içerik paylaşan yazarlarımız yaptığı iş bakımından bu etiği takip etmek ile sorumludur. Bu sorumluluğun denetimi editörler ile denetime tabi tutulabilir ancak metnin özgün yapısının bozulması için yazara geri gönderilir. Böylece, yazarlar, üretilen eserler konusunda birincil muhattaptır. Bu sorumluluk “özdenetimsellik” ilkesiyle bütünleşir. Yazarlar, medyanın toplumu etkileme ve kitleyi değiştirme gücünü kendi manipülatif çıkarlarına kullanamaz. Bu sorumluluğun ihmali durumunda yazarlar toplumun yaralarını tetikleyerek yaratacağı toplumsal zarar bakımından yalnız platformun işleyişini tehdit etmekle kalmaz, nefret suçuna imkân tanırlar. Dolayısıyla, her yazarın temel görevi ürettiği içeriğin başlığını, içeriğini, ana savını ve alt metinlerini denetlemektir.

Yazar Ekibimiz

Burak Tanır

Yazar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü lisans öğrencisiyim. Politika ve felsefe alanlarına da ilgiliyim.

Ahmet Baha Şarman

Yazar

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans öğrencisiyim. Siyaset ve Hukuk Felsefesi ile ilgiliyim.

Mustafa Emre Çakır

Yazar

Karatay Üniversitesinde Hukuk Fakültesi lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda tarihe, teknolojiye ve video oyunlarına hayran bir yazarım.

Emre Kılıç

Yazar

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisiyim. İslam ve Batı Medeniyeti üzerine okumalar yapıp Sosyoloji, Politika, Teoloji ve Felsefe ile ilgileniyorum.

Doğa Aydın

Yazar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararasi İlişkiler bölümünde lisans öğrencisiyim. Tarih ve siyaset başta olmak üzere tüm sosyal bilimlere ilgiliyim.

Bekir Emre Akdağ

Yazar

Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümü lisans öğrencisi, bu dünya bizim memleket diyen bir sosyal bilimler meraklısı. Aynı zamanda tiyatro ve dans icra eder.

Merve Yılmaz

Yazar

ODTÜ İktisat bölümü lisans öğrencisi. Sanatı ve rakamları sever, onları yaşar. Aynı zamanda piyano çalıp şarkı söyler.

Alanur Candeler

Yazar

ODTÜ İktisat bölümü lisans öğrencisi. Psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve sanata dair her şey ile ilgileniyorum.

Şule Yılmaz

Yazar

ODTÜ Felsefe bölümü lisans öğrencisiyim. Medya çalışmaları ve feminist teoriye karşı ilgiliyim.

Dılşat Kısabacak

Yazar

ODTÜ İktisat lisans öğrencisi. Şiire, sanata ve ekonomiye her daim gönlünü ve zihnini açık tutan bir birey.

Ferhat Ege Aksaylı

Yazar

ODTÜ Uluslararası İlişkiler lisans öğrencisiyim. Siyaset ve iktisat ile ilgileniyorum.

Sinan Akyol

Yazar

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans öğrencisiyim. Küresel ve bölgesel siyaset ile ilgileniyorum.

Toprak Sezgin

Yazar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler lisans öğrencisiyim. Sosyal bilimler ve özellikle diplomasi meraklılığı ötesinde belli başlı sanat-kültür ögelerini de benimserim.

Konuk Yazarlarımız

Ekin Bal

Yazar

İrem Özdemir

Yazar

Kürşad Görgen

Yazar