Etiketler : akademi

Akademi’den 3. Kuşak Üniversitelere

Üniversite, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun.” olarak tanımlanır. Etimolojik Köken Etimolojik olarak kökeni Latince “universus” kelimesine dayanmaktadır. Kelimenin kökeninin Latince olmasının sebebi üniversiteye temel oluşturan organizasyonların, kurumların yahut oluşumların […]Daha fazla oku